shit yaar trailer out now

SHIT YAAR TRAILER OUT NOW: Official trailer of Shit Yaar is out now.

Cast: Sayandeep Sen, Sahil Shah, Priyasha Bhardwaj, Vrajesh Hirjee & Rajesh Khera.

Streaming Platform: Disney+ Hotstar.