pagglait | streaming now

PAGGLAIT | STREAMING NOW : Official teaser of Pagglait is out now.

Cast : Sanya Malhotra, Shruti Sharma, Sayani Gupta, Ashutosh Rana, Raghubir Yadav, Rajesh Tailang, Sheeba Chaddha, Meghna Malik, Natasha Rastogi, Jameel Khan Ananya Khare, Yamini Singh, Aasif Khan & Nakul Roshan Sahdev

Director : Umesh Bist

Streaming Platform : Netflix.