paurashpur trailer | alt balaji

PAURASHPUR TRAILER | ALT BALAJI : Official trailer of Paurashpur is out now.

Cast : Annu Kapoor, Milind Soman, Shilpa Shinde, Shaheer Sheikh, Flora Saini & Sahil Salathia.

Release Date : 29th December.

Streaming Platform : ALT Balaji.