bicchoo ka khel trailer

BICCHOO KA KHEL TRAILER – Bicchoo Ka Khel trailer is out now.

Cast – Divyendu Sharma, Mukul Chadda, Akanksha Thakur, Abhinav Anand, Anshul Chauhan & Abhishek Chauhan.

Release Date – 18th November 2020.

Streaming Platform – ALT Balaji.