bicchoo ka khel poster

BICCHOO KA KHEL POSTER – Official poster of Bicchoo Ka Khel is out now.

Cast – Divyendu Sharma, Mukul Chadda, Akanksha Thakur, Abhishek Chauhan, Anshul Chauhan & Abhinav Anand.

Premiere Date – 18th November.